10.03.2018

GKN-EKG-LOBRO

GKN е водещ световен доставчик на големите производители в автомобилната индустрия. Фирмата предоставя технологично-основани инженерни продукти буквално към всички световно известни производители на леки автомобили, самолетостроенето, аграрно и строително оборудване.
GKN има заводи в 30 страни, в които работят приблизително 40 000 души.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other